จดหมายข่าว
เรื่อง : โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายพล หนูทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายธงฉาน สุวรรณรักษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา


SLOT DEPOSIT PULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 807 คน