ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ต.ค. 2564
4 มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ต.ค. 2564
5 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
21 ม.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
18 ม.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
13 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
21 ธ.ค. 2563
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
01 ต.ค. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
451
23 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27