ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 25 มิถุนายน ของทุกปี วันไอโอดีนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มิ.ย. 2561
2 โรคขาดสารไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
หมู่9 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120 โทร. 0-7320-5511 โทรสาร. 0-7320-5645
Copyright © 2009-2014 WWW.BALA.GO.TH: All Rights Reserved.