ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบดูวอ-ปาจูการิง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
08 ก.พ. 2564
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
28 ม.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด้าง ประจำไตรมาส1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
22 ม.ค. 2564
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
12 ม.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
30 ก.ย. 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
30 มิ.ย. 2563
7 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
29 พ.ค. 2563
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
31 มี.ค. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
31 มี.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
29 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11