สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
เลขที่ 10 หมู่ 9 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120


โทรศัพท์ 0-7320-5511 , โทรสาร. 0-7320-5645


E- mail : abtbala109@gmail.com
Web Site : WWW.BALA.GO.TH

   
 
แผนที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ